Remont mieszkań wymaga zwykle rozbiórki lub demontażu ścian i ścianek działowych, usunięcia zużytej instalacji wodno-kanalizacyjnej, przestarzałej obróbki. Prace rozbiórkowe o różnym stopniu złożoności są konieczne przy przebudowie lub aranżacji nowych pomieszczeń o „szorstkim” wykończeniu. Złożoność demontażu zależy od objętości i charakteru pracy. Przedmiotem remontu może być budynek prywatny lub mieszkalny, apartament mieszkalny lub niemieszkalny, biuro, sklep, instytucja. Wśród wielu firm, które publikują swoje ceny za prace demontażowe, godne miejsce zajmuje firm, która świadczy kompleksowe usługi. Nasi projektanci opracowują projekty „pod klucz” dotyczące przebudowy, rozbudowy lub renowacji obiektów. Istnieją kryteria, według których konsumenci oceniają prace budowlane, remontowe i rozbiórkowe – cena, jakość, kwalifikacje specjalistów, wyposażenie techniczne ekip. Nasi specjaliści wykonują wszystkie główne rodzaje wewnętrznych i zewnętrznych rozbiórek, przebudowy i tworzenia nowych konstrukcji budowlanych zgodnie z projektem projektowym. W pracy wykorzystuje się nowoczesne technologie, specjalistyczny sprzęt, narzędzia. Na stronie internetowej firmy znajduje się cennik prac demontażowych i innych usług. Popyt na prace rozbiórkowe jest niezmiennie wysoki – w mieście trwają nowe budowy, aktywnie działa rynek drugorzędnych nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Wyburzanie ścian w prywatnym domu, mieszkaniu wymagają fachowej znajomości norm budowlanych, zastosowania określonych środków mechanizacji na małą skalę. Nie zachęca się do amatorskiego, podejścia do wyburzania.