Zadzwoń: 731 354 336, 514 140 866

Regulamin usługi wywozu gruzu i odpadów budowlanych w workach Big Bag

I. Przeznaczenie worków Big Bag.

 

 1. Worki big bag dostarczone przez firmę Irtrans są przeznaczone na gruz budowlany oraz zmieszane odpady budowlane.

 2. Do worków big bag dostarczonych przez firmę Irtrans można wrzucać: pokruszony beton, gruz ceglany, płytki ceramiczne, płytki kamienne, dachówki, kamień, elementy armatury, umywalki, opakowania po materiałach budowlanych oraz inne odpady bezpośrednio związane pracami remontowymi i budowlanymi.

 3. Umieszczenie w worku big bag odpadów papy, gontu oraz innych odpadów temu podobnych należy zgłosić i wiąże się z dodatkową opłatą.

 4. Zabrania się umieszczania w workach big bag azbestu, materiałów żrących, odpadów komunalnych, odpadów żywnościowych, martwych zwierząt.

 5. W przypadku umieszczenia w worku big bag odpadów z punktu 4 może skutkować naliczeniem opłaty dodatkowej ustalanej indywidualnie lub odmową odebrania worka.

 

II. Zamówienie worków big bag

 

 1. Irtrans oferuje worki o objętości 1 m3 i 1,5 m3

 2. Irtrans zastrzega, że podana objętość worków big bag wynika z ich właściwości elastycznych , która powiększa się w trakcie jego ładowania. Nie jest więc ich objętością wynikającą z podstawowych wymiarów.

 3. Klient aby zamówić worek big bag może skorzystać z trzech dróg komunikacji:

  1. kontakt telefoniczny - dzwoniąc pod jeden z trzech numerów telefonów: 731 354 336, 514 140 866,  730 673 077

  2. kontakt e-mail: wysyłając na adres kontakt@irtrans24.pl wiadomość ze wszystkimi danymi, niezbędnymi do realizacji zamówienie

  3. poprzez naszą stronę www.irtrans24.pl, wypełniając odpowiedni formularz kontaktowy w zakładce "kontakt".

 4. Worek jest dostarczany  w czasie 24 godzin od chwili zaakceptowania zamówienia.

 5. Opłata za worek jest uiszczana przez klienta u dostawcy w momencie odbioru worka od tego pierwszego.

 6. Czas na załadowanie worka jest nieograniczony.

 7. Worek może zostać załadowany przez klienta tylko do wysokości burt worka. Wszelkie odpady leżące obok worka lub powyżej wysokości burt, nie zostaną odebrane.

 8. Worek do zapełnienia, powinien zostać postawiony przez klienta w miejscu umożliwiającym jego swobodne odebranie przez pojazd wyposażony w dźwig HDS. Nie dalej niż 2 m od ulicy

 9. Zabrania się umieszczania worka pod zadaszeniem, drzewami, w zaroślach, w miejscach uniemożliwiających dojazd pojazdu do worka.

 

III. Odbiór gruzu i odpadów remontowych i budowlanych w workach Big Bag

 

 1. Zapełnione worki Big Bag odbieramy w dni powszednie w godzinach 9-17

 2. Za odpady znajdujące się w worku big bag odpowiada klient aż do momentu ich odebrania przez firmę Irtrans.

 3. Jeżeli firma Irtrans nie odbierze zapełnionego worka w czasie 24 godzin lub najpóźniej następnego dnia roboczego, to ona ponosi odpowiedzialność za znajdujące się w worku odpady.

 4. Karta Przekazania odpadu jest wydawana klientowi na jego wyraźne życzenie.

 5. Akceptacja niniejszego regulaminu następuje wraz ze złożeniem zamówienia przez klienta.

731 354 336

514 140 866

IRTRANS

 

ul. Kordeckiego 19

Warszawa