odbiór gruzu, wywóz gruzu, odpady budowlane, gruz, gruz warszawa, tom gruz, gruzbag

Zadzwoń jednym kliknięciem

731 354 336

1. Worki Big Bag przeznaczone są na gromadzenie gruzu budowlanego oraz zmieszanych odpadów budowlanych i remontowych. Worki Big Bag s=dostarcza firma Gruzzly.

2. Opłata za big bag jest pobierana z góry gotówką u dostawcy worka.

3. Dostawy worków big bag są realizowane od pon-pt w godzinach 7-17.

4. Klient dokonując opłaty za big bag akceptuje niniejszy regulamin.

5. Klient oświadcza, że dopełnił wszelkich formalności związanych z ustawieniem worka big bag na danym terenie.

6. Do worków Big Bag nie wolno wrzucać materiałów wybuchowych, radioaktywnych, substancji żrących, gorącego popiołu, eternitu, waty szklanej.

7. W worku big bag można umieścić papę po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie. Papa podlega dodatkowej opłacie.

8. Worek big bag może zostać załadowany maksymalnie do wysokości ścian worka. Jeśli worek big bag zostanie załadowany ponad wysokość ścianek worka może skutkować to odmową odbioru.

9. Po zapełnieniu worek powinien znajdować się w miejscu umożliwiającym podjazd samochodem ciężarowym z dźwigiem HDS, zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Wymiary auta ciężarowego: szerokość - 3,5m, wysokość - 4,5m, długość - 7m (nie dalej niż 3 metry od ulicy).

10. Big bag nie może znajdować się na terenie zamkniętym i/lub o ograniczonym dostępie. W innym przypadku czas odbioru może się wydłużyć.

11. Nie wolno ustawiać worka Big-Bag: pod zadaszeniami, niskimi liniami wysokiego napięcia oraz drzewami lub w miejscach gdzie auto ciężarowe będzie zmuszone przejechać przez trawnik, chodnik lub inne miejsce nieokreślone jako droga pod groźbą jego przepakowania na koszt klienta, a nawet odmową odbioru.

12. W wypadku gdy big bag zostanie umiejscowiony w miejscu niedostępnym dla dźwigu HDS lub będzie zbyt ciężki dla dźwigu HDS, big bag nie zostanie odebrany lub zostanie przepakowany ręcznie na koszt klienta. Dopłata wyniesie 100% ceny usługi podstawowej.

13. Czas postoju worka big bag jest nieograniczony.

Odbiór worka big bag następuje po uprzednim zgłoszeniu go drogą telefoniczną (z wyłączeniem wiadomości sms) w dniach pn-pt w godz 8-18 pod numerem 730 673 077 lub poprzez stronę www.gruzzly.pl

14. Przy zgłaszaniu worka big bag do odbioru klient może zostać poproszony o dane identyfikacyjne takie jak dokładny adres lub numer zamówienia.

15. Odbiór worka następuje według kolejności zgłoszeń .

16. Worki są odbierane od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00-22:00.

17. Gruzzly odbiera tylko odpady znajdujące się wewnątrz worka big bag, i nie odpowiada za odpady pozostawione przy worku przez osoby postronne.

18. Odpady pozostawione przy worku mogą zostać odebrane przez Gruzzly za dodatkową opłatą, która wynosi nie mniej niż 250 PLN.

19. Wyniesienie i przepakowanie worka big bag pozostawionego w lokalu mieszkalnym lub usługowym to minimalny koszt 400 PLN.

Regulamin Big Bag

Tani wywóz gruzu

Irtrans - Wywóz gruzu i odpadów budowlanych